Rólunk

A Zöld Terasz helyi közösségi kezdeményezések országos hálózata a szabadság, a szolidaritás és a jövőtudatosság jegyében.

A Zöld Terasz Alapítvány célja, hogy országos szinten segítse a helyi közösségi kezdeményezések megerősödését, a jelen és a jövő generációk jogait szem előtt tartó társadalom megteremtése érdekében. Az Alapítvány elkötelezett a társadalmi és környezeti igazságosság, a sokszínűség, az átláthatóság, a társadalmi részvétel, a befogadó és nyitott társadalom értékei mellett. Az Alapítvány eseményeket és képzéseket szervez, valamint képessé tesz, segíti a helyi társadalmi kezdeményezések szárba szökkenését és az Alapítvány értékeivel összhangban álló ügyek nyilvános megjelenítését.

Az Alapítvány tevékenysége:

–          az Alapítvány értékeivel összhangban álló ügyek nyilvános megjelenítése,

–          országos hálózatépítés, az Alapítvány értékeire nyitott egyének és közösségek feltárása,

–          helyi közösségek támogatása, közösségszervezés

–          az Alapítvány értékeinek és a helyi közösségek témáinak internetes megjelenítése

–          oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

–          természet és környezetvédelem, ökológiai szemléletformálás, környezeti nevelés

–          alkalmazott kutatás, szakmai javaslatok és koncepciók készítése és terjesztése

–          hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

–          módszertani anyagok fejlesztése, terjesztése;

–          pályázatokon történő részvétel;

–          előadások, konferenciák, vitakörök, rendezvények és képzések szervezése;

–          könyvek, tanulmányok, kiadványok nyomtatott és elektronikus kiadása, megjelentetése (non-profit jelleggel);

–          kezdeményezések támogatása, ösztöndíjrendszer kialakítása és működtetése;

–          kapcsolatok építése és ápolása, együttműködés civil szervezetekkel.

A ZTA a Very Important Planet internetes hírportál ( elérhetősége: www. thervip.huKiadója.